Novinky

Proč má ementál díry a kolik váží celé kolo sýra?

Největší sýr na světě. Sýr, který má díry o velikosti vlašského ořechu. Sýr, který je oblíbený obzvlášť mezi dětmi. Nejvíce napodobovaný sýr na světě, který je ve Švýcarsku dokonce chráněn zákonem. O kom je řeč? No přece o pravém švýcarském Ementálu.    

Historie švýcarského Ementálu sahá až do 13. století. Tradičně se Ementál vyráběl na alpských pastvinách pouze v letních měsících a to v omezeném množství. S otevřením prvních sýráren v údolí okolo roku 1815 se rozšířila oblast výroby na celou švýcarskou plošinu, známou také jako Mittelland. Ta zahrnuje kantony, jako jsou: Bern, Lucern, Aargau, Curych, Thurgau, St. Gallen a další.

Ementál se v dnešní době vyrábí zhruba ve 110 sýrárnách a to tradičním řemeslným postupem podle stejné původní receptury. Přestože došlo k několika novinkám díky mechanizaci (například využití moderních strojů, které sýrařům usnadňují práci) a některým vylepšením ve zpracování, postup výroby se za uplynulých 100 let téměř nezměnil.

Každoročně se na výrobu švýcarských Ementálů zpracuje zhruba 220 000 tun kravského mléka. Krávy, jejichž mléko se na výrobu používá, se smí krmit pouze trávou a senem. Krmení siláží je přísně zakázáno.

Jelikož je švýcarský Ementál opatřen ochrannou známkou AOP, musí být při výrobě dodrženy nejenom použité ingredience, ale i přesný postup. Zároveň i chov samotných krav a zpracování mléka se řídí přísnými pravidly. Například na výrobu Ementálu mohou být použity pouze tyto 4 ingredience - syrové mléko, syřidlo, bakteriální kultury a sůl. Žádné přidané látky, jako jsou konzervanty, dusičnany nebo barviva, nejsou povoleny.

Zpracování mléka

Švýcarské mléko je známé svou vysokou kvalitou. K výrobě Ementálu se používá pouze nepasterizované syrové mléko, které se do sýráren dováží jednou až dvakrát denně z okolních farem. Aby bylo mléko co nejčerstvější, nesmějí být farmy od sýrárny vzdáleny více než 20 km. Krátké vzdálenosti přepravy zároveň přispívají k ochraně přírody, klimatu a životního prostředí.

Čerstvé mléko, které je určené pro zpracování, je neustále kontrolováno a musí být zpracováno maximálně během 24 hodin.

Výrobní proces začíná zahřátím mléka v měděné kádi na 32°C. Použití měděných kádí je zásadní, neboť měď příznivě ovlivňuje chuť sýra. Během zahřívání se za stálého míchání do mléka přidávají bakteriální kultury, které spouští fermentaci. Následuje přidání syřidla, což je enzym, který vyvolává srážení mléka. Po zhruba 40 minutách se z mléka stane polotuhá hmota, která má konzistenci tvarohu. Této hmotě se říká sýřenina. Tekutina, která zůstane po vysrážení mléka a po oddělení sýřeniny, se nazývá syrovátka.

V dalším kroku je zapotřebí sýřeninu rozkrájet na malé kousíčky o velikosti 4-6 milimetrů. K tomu se používá speciální nástroj zvaný sýrová harfa. Dříve se sýřenina krájela ručně. Jelikož to ale bylo časově a fyzicky velmi náročné, byl tento proces nahrazen stroji.

Po rozkrájení se sýřenina znovu pomalu zahřívá, tentokrát na teplotu 52 - 54°C. Tato teplota je dostatečná k tomu, aby se zahubily případné nežádoucí mikroorganismy, které by se mohly v mléce vyskytovat. Zároveň není teplota tak vysoká, aby zničila cenné látky a vitamíny, které jsou v mléce obsaženy. Proces zahřívání trvá 30 až 60 minut. Jakmile se dosáhne požadované teploty, sýřenina se míchá dalších 20 až 60 minut. V této fázi se odstraní zbytky syrovátky a zároveň se začnou rozmnožovat prospěšné bakterie mléčného kvašení, díky kterým se laktóza během následujících hodin přemění na kyselinu mléčnou. 

Sýřenina se následně vloží do sýrové formy, která dá Ementálu jeho charakteristický tvar a velikost. Ementál má průměr 80 až 100 cm a na výšku měří 16 až 27 cm. Váží přibližně 90 kg, ale není neobvyklé, že některá kola mají i 120kg. 

Ještě do nedávna se sýřenina krájela pomocí sýrové harfy pouze ručně. Jelikož ale byl tento úkol fyzicky a časově velmi náročný, byly sýrové harfy napojeny na automatické stroje.

Označení a lisování

Před zahájením lisování je každé kolo ementálu označeno etiketou s výraznými červenými pruhy a 4 až 8 místním identifikačním číslem sýrárny.  Díky tomuto číslu je možné dohledat původ jakéhokoliv kusu ementálu až k jeho zdroji a místu výroby. Takovéto označení Ementálu zároveň vyzdvihuje jeho jedinečnost a autenticitu a chrání ho před paděláním.

Po označení Ementálu se sýrová forma zakryje a po dobu 20 hodin se lisuje pod tlakem až 2 000 kg. Zároveň se 5x za den otáčí, aby se rovnoměrně rozložila vlhkost v sýru. Během této doby bakterie mléčného kvašení postupně fermentují laktózu na kyselinu mléčnou. Jinými slovy dochází ke štěpení laktózy (mléčného cukru) na jednodušší cukry a to glukózu a galaktózu. Díky tomuto procesu je švýcarský Ementál přirozeně bezlaktózový. 

Originální ementál lze snadno rozpoznat díky etiketě s chráněným označením původu (AOP) a jedinečnému čtyř nebo osmi místnému kódu, které označuje číslo sýrárny, kde bylo konkrétní kolo sýru vyrobeno. Toto číslo sýrárny garantuje, že byl ementál vyroben podle přísně stanovených kritérií. Původ a místo výroby konkrétního bochníku lze snadno dohledat na stránkách www.emmentaler.ch

Zrání a skladování

Ještě než začne Ementál zrát, je na 2 dny ponořen do solného roztoku, který pomáhá odstranit nadbytečnou vlhkost a zpevnit jeho strukturu. V tuto dobu se též na povrchu sýra začne vytvářet kůrka a chuť díky solnému roztoku zintenzivní. I přesto se ale obsah soli v Ementálu pohybuje pouze mezi 0,3 a 0,5 %, což je v porovnání s jinými tvrdými sýry velmi malé množství.

Jakmile jsou sýrová kola vytažena ze solného roztoku, nechají se zhruba 8 týdnů odležet při teplotě okolo 22°C. Tato teplota je dostatečná k tomu, aby v sýru začal proces fermentace kyseliny propionové. To spustí tvorbu oxidu uhličitého ve formě plynu, který nemá možnost uniknout. V důsledku toho se hromadí v sýrové hmotě v mikroskopických bublinkách. Ty následně prasknou a vytvoří typické velké díry, známé jako sýrová oka.

Zhruba po osmi týdnech, kdy mají sýrová oka ideální velikost (2-4cm), se všechny bochníky kol přesunou do skladovacích hal, kde je teplota kolem 12 °C. Tím se zastaví proces tvorby děr, i když sýr bude nadále pokračovat v procesu zrání.

Švýcarský Ementál je k dispozici v různých stupních zrání – od 4 do 36 měsíců. Každá varianta má svou jedinečnou chuť a aroma. Chuť se tedy liší od jemné oříškové až po silnou a pikantní. Ementál je označován jako jemný, pokud je starý minimálně 4 měsíce, jako zralý po 8 měsících a jako extra zralý po době zrání 12 měsíců. Čím déle ementál zraje, tím více jeho kůrka tmavne a časem může dokonce i téměř zčernat.  Tento jev je způsobený oxidací, velkou vlhkostí a speciální mikroflórou, která se vyskytuje v jeskyních a ve sklepích, kde některé druhy ementálu také zrají (např. 12 měsíční zrající v jeskyni nebo 15 měsíční ementál Urtyp).

Kontrola kvality

Kvalita jednotlivých kol Ementálu je pečlivě sledována pravidelnými kontrolami a to po celou dobu zrání a skladování. Ementál může zrát až 36 měsíců, což je dáno vysokou kvalitou mléka a především i kvalitním zpracováním tohoto sýra.

Po 4 měsících zrání prochází všechna kola zkouškou kvality, kdy odborníci pečlivě posoudí kvalitu sýra. Kontrolují nejenom jeho chuť, ale i vnější a vnitřní vzhled, velikost děr, sýřeninu, trvanlivost a mnoho dalších aspektů. Aby bylo kolo Ementálu schváleno k prodeji, musí dosáhnout alespoň 18 z 20 bodů.

Originální Ementál vs. padělky

Tak jako Parmezán, i švýcarský Ementál bohužel patří mezi nejvíce padělané sýry na světě. Jedním z míst, kde se tento sýr často napodobuje, jsou Spojené státy americké. Tamní výrobci ho prodávají pod názvem „Swiss cheese“ (švýcarský sýr), což je anglický překlad jeho původního názvu, ale přitom se jedná o značně odlišný produkt. Klíčový rozdíl spočívá v tom, že americký „Swiss cheese“ je vyroben z pasterizovaného mléka, zatímco pravý Ementál je vyrobený z nepasterizovaného mléka.

Další zásadní rozdíl se týká použití bakteriální kultury. Pravý Ementál má totiž svoji vlastní specifickou bakterii propionového kvašení (Propionibacterium shermanii), kterou dodává firma Liebefeld Kulturen AG. Tato bakterie je zodpovědná za charakteristickou chuť a texturu Ementálu, kterou je obtížné napodobit bez její přítomnosti.

Pravý Ementál je zároveň od roku 2006 chráněn názvem AOP (Appellation d'Origine Protégée), což znamená, že musí být vyroben v konkrétním geografickém regionu podle přesně určených postupů a standardů. Pokud tedy kupující narazí na sýr, který je označený jako „sýr typu ementál“ nebo „sýr ementálového typu,“ měli by zbystřit a zajímat se, odkud sýr pochází a jak byl vyroben. Pravý švýcarský Ementál je sice dražší, ale jeho jedinečná chuť a kvalita stojí za to.

Zajímavosti

 • Název Ementál pochází ze spojení slov Emme + tal. „Emme“ označuje název řeky a „tal“ znamená v němčině údolí.
 • Pravý švýcarský Ementál se vyrábí v 11 kantonech Švýcarska. Povolení na výrobu má 110 mlékáren, které dohromady vyrobí cca 17 700 tun sýra ročně.
 • Ementál je největší sýr na světě, jeho průměr je 80-100 cm a váha 75 – 120kg (v průměru mají kola kolem 90 kg).
 • Vyrábět velká kola Ementálu mělo ekonomický důvod – v 19. století se daně ze sýra určovaly podle počtu vyrobených kusů, nikoliv podle jejich hmotnosti. To znamenalo, že výrobce, který vyrobil deset malých kusů sýra, by platil na daních stejně jako ten, který vyrobil deset velkých bochníků. Aby výrobci sýra mohli platit nižší daně, bylo výhodnější vyrábět co největší kola sýrů.
 • Na výrobu 1 kola Ementálu o váze 100 kg je zapotřebí 1 200 litrů mléka. To je 2,4 litru mléka na 200gr kousek sýra.
 • Měděné kádě, ve kterých se zpracovává mléko, pojmou až 5 000 litrů mléka. Z jedné kádi mohou být tedy vyrobeny 4 bochníky kol.
 • Sýrová oka mají průměr 2-4 cm, jejich velikost ale nemá vliv na chuť nebo kvalitu sýra.
 • Ementál je vhodný i pro lidi s intolerancí na laktózu, neboť během prvních 24 hodin po výrobě je laktóza za pomoci bakterií mléčného kvašení kompletně rozložena na kyselinu mléčnou. 

Proč zařadit Ementál do jídelníčku?

 • neobsahuje laktózu ani lepek
 • neobsahuje žádné přidané látky, jako jsou dusičnany, konzervanty nebo barviva
 • přítomnost kyseliny propionové má pozitivní vliv na imunitní systém
 • výrobky ze syrového mléka mají pozitivní vliv na střevní mikroflóru
 • je bohatý na vápník
 • obsahuje vitaminy A, D, B2 a B12
 • má velmi nízký obsah soli (0.5 g soli ve 100g sýra)
 • obsah tuku v sušině je pouze 45%

Pro Firmy

DÁRKOVÉ BALÍČKY

Víme, že v dnešní době je velmi těžké vymyslet zajímavý a zároveň výjimečný dárek, který by všechny potěšil. Jsme si vědomi, že trh je plný dárků, které často skončí zapomenuty v šuplíku nebo na dně skříně. Proto se snažíme vytvářet dárkové balíčky, které jsou nejen atraktivní, ale také praktické a především chutné.

Ať už hledáte originální dárky pro vaše zaměstnance, kolegy nebo obchodní partnery, jste na správném místě. Specializujeme se na tvorbu dárkových balíčků, kazet a košíčků, které vaše obdarované nadchnou. Naše dárkové balíčky jsou plné samých dobrot, ať už to jsou sýry, klobásy, paštiky, delikatesy a různé další pochoutky, které jsou vybírány s ohledem na vaše představy a požadavky.

Při přípravě našich dárkových balíčků jsme schopni pracovat s různými cenovými kategoriemi. Ať už hledáte luxusní dárek pro svého klíčového klienta nebo naopak cenově dostupné, ale stále atraktivní dárky pro vaše zaměstnance, jsme připraveni vám vyhovět. Dokážeme vám připravit jak individuální balíček, tak i hromadnou objednávku pro celou vaši firmu.

Pokud máte zájem o naše služby, stačí nám napsat email na adresu info@vezemesyry.cz. Do emailu nám, prosím, napište pár základních informací – např. počet dárkových balíčků, pro koho je balíček určen, případně co by měl obsahovat, a též Váš rozpočet. Díky těmto informacím budeme schopni lépe porozumět vašim potřebám a připravit nabídku, která vám bude vyhovovat.

 

SÝROVÉ MÍSY

Kromě dárkových balíčků se specializujeme i na sýrové mísy, které jsou vhodné pro jakékoliv firemní akce - ať už jde o formální večeři, workshopy, představení nových produktů, firemní oslavy, teambuilding, veletrhy, konference či jiné speciální události. Sýrové mísy jsou zkrátka ideální pro různé příležitosti. Nejenže jsou vizuálně atraktivní a báječně chutnají, ale jsou také skvělým konverzačním tématem.

Při přípravě sýrových mís využíváme širokou škálu sýrů - od tradičních až po ty méně známé. Můžeme vám nabídnout sýry z různých zemí, z kravského / kozího / ovčího mléka, v různém stupni zrání (od 1 měsíce do 3 let), chuti a textuře (od měkkých až po tvrdé).

Abychom mohli co nejlépe vyhovět vašim požadavkům, potřebujeme znát počet osob, pro které je sýrová mísa určena a zda mohou být součástí i kozí a ovčí sýry, případně plísňové sýry. Dále nás, prosím, informujte o případném dietním omezení (např. alergie na oříšky). Pokud máte zájem o nějaké konkrétní sýry, které by měly být součástí, dejte nám také vědět. Naším cílem je poskytnout vám nejen chutnou, ale také plně přizpůsobenou sýrovou mísu, která vyhoví všem vaším potřebám.

Sýrové mísy jsme schopni připravit na vámi zvolený den a čas a to 7 dní v týdnu. Po Praze a blízkém okolí vám sýrovou mísu dovezeme naším rozvozem, případně si můžete zvolit i vyzvednutí na našich 2 pražských pobočkách.

V případě vašeho zájmu nebo dalších dotazů nás kontaktujte emailem: info@vezemesyry.cz

Vybíráme sýry k vínu

Vybíráme sýry k vínu - užitečné rady pro dosažení dokonalé harmonie chuti

Víno a sýry tvoří úžasnou kombinaci, neboť se dokáží vzájemně doplňovat a vytvořit tak vynikající gastronomický zážitek. Jak ale správně zvolit sýry k vínu? Co když se víno a sýry budou vzájemně přebíjet a výsledná chuť bude nepříjemná? Sestavili jsme pro vás dohromady pár tipů a pravidel, abychom vám usnadnili rozhodování a vysvětlili vám, jak funguje snoubení vín a sýrů.

5 základních pravidel pro párování:

 1. Víno s výraznou chutí nikdy nekombinujeme s jemnými sýry. Pokud jeden z chuťových profilů převládá nad druhým, celkový chuťový výsledek nebude uspokojivý. Víno a sýry se musí vzájemně doplňovat, jejich chuť se nesmí navzájem přebíjet.
 2. Měkké a mladé sýry se skvěle snoubí s bílým anebo šumivým vínem, které má lehkou chuť – např. Chardonnay, Prosecco či Frizzanté.
 3. Vyzrálé a sýry (1 rok a více) se doporučují podávat s vínem bohaté a plné chuti, které doplní výraznou chuť sýru.
 4. Výrazné a slané sýry se velmi dobře snoubí se sladkým vínem, které dokáže zmírnit jejich slanost, případně štiplavost.
 5. Ideální je, pokud víno a sýr pochází ze stejné oblasti nebo alespoň země.

Jelikož výběr z mnoha druhů sýrů a vín může být zpočátku náročný, pro zjednodušení jsme seskupili oblíbené druhy sýrů do hlavních kategorií a přidali k nim několik tipů na víno, které určitě stojí za vyzkoušení.  

 

Měkké sýry

Měkké sýry, jako je například Brie, Cambozola, Hermelín či Camembert, jsou charakterizovány svou bohatou a krémovou texturou, která je výsledkem specifického procesu zrání. Mají vysoký obsah tuku v sušině, takže se dobře doplňují se suchým, bílým vínem (např. z Německa či Francie), které má vyšší obsah kyselin (min. 8-9g/l). Doporučit můžeme i šumivé víno (Brut), které má také vysokou kyselost a zároveň i jemné perlení. Milovníci rosé nebo červeného vína mohou zvolit lehké víno s ovocným nádechem.

Vína:

Bílé: Chardonnay, Ryzlink,
Červené: Pinot Noir, Ruby Port, Beaujolais
Šumivé víno: Champagne, Prosecco, Cava, Terre dei Buth
 
 

Parovani_mekke syry

Tvrdé sýry

Toto je pravděpodobně nejjednodušší kategorie sýrů, se kterými se dá párovat víno. Parmigiano Reggiano, Manchego, Pecorino Romano, Comté, Cheddar, Ementál, vyzrálé goudy apod. patří mezi nejznámější tvrdé sýry. Ty se vyznačují intenzivní, bohatou chutí (často s ořechovým nádechem), která se nejlépe doplňuje s vínem o stejném charakteru. Ideální jsou tedy plná červená vína, která mají dostatek taninů (= tříslovin), aby se vyrovnaly intenzitě sýra. Z bílých vín jsou vhodné ty s ovocnými tóny, se kterými naopak vytváří harmonický kontrast.

Vína:

Bílé víno: Chardonnay nebo Ryzlink
Červené víno: Cabernet Sauvignon, Merlot, Rioja, Monastrell / Tempranillo
 
Parovani_tvrde syry
 

Sýry s modrou plísní

Párování vína s plísňovými sýry představuje opravdovou výzvu, neboť sýry s modrou plísní mají širokou škálu chutí. Mohou být jemné, jako je například vynikající Saint Agur, ale i velmi ostré a štiplavé, jako je třeba francouzský Roquefort nebo dánský Danablu Arla, které mají intenzivní chuť i aroma. Pečlivý výběr vína je tedy v tomto případě velmi důležitý.  Základní pravidlo, na které je třeba myslet, je to, že sýry s modrou plísní, které jsou intenzivní v chuti, se skvěle doplňují s bohatými, ovocnými víny, jejichž sladký tón dokáže zmírnit štiplavost a slanou chuť sýra a vytvořit tak harmonickou rovnováhu. Ideální jsou tedy v tomto případě vína s přívlastkem pozdní sběr. Sýry s modrou plísní, které mají naopak jemnou chuť, si dobře rozumí se sladkým bílým vínem, jako je například Muškát anebo francouzské Sauternes.

Vína:

Bílé víno: Ryzlink, Muškát, Sauternes
Červené víno: Sherry, Portské, Syrah, Cabernet Sauvignon

 

Parovani_syry s modrou plisni

Sýry s omyvatelnou kůrkou (zrající sýry)

Sýry s omyvatelnou kůrkou jsou zrající sýry, které se během procesu zrání ponořují do solného roztoku, který vytváří typickou mazlavou kůrku. Sýry obvykle zrají několik týdnů a během této doby se u nich vytváří výrazné aroma. Přestože aroma těchto sýrů je většinou velmi silné (až typicky smradlavé), jejich chuť bývá často mnohem jemnější. Mezi nejoblíbenější sýry v této kategorii patří například Epoisses, Reblochon de Savoie, Morbier, Munster, Mont d’Or, Taleggio apod. Tyto sýry se dobře snoubí se suchým, bílým vínem anebo červeným vínem, které má bohatý, ovocný tón. Sladká vína s tóny ovoce vytváří společně s těmito sýry nádhernou chuťovou harmonii. Milovníci šumivých vín si k těmto sýrům mohou vychutnat Cavu anebo Champagne.

Vína:

Bílé víno: Pinot Gris,
Červené víno: Pinot Noir, Merlot
Šumivé víno: Cava, Champagne, Terre dei Buth
 

 Parovani_zrajici syry

Čerstvé sýry

Čerstvé sýry jsou častou ingrediencí v salátech anebo v teplé kuchyni (pizza, různá zapečená jídla apod.) Řeč je například o fetě, čerstvém kozím sýru, mozzarelle apod., které jsou charakteristické svou lehkostí a krémovou texturou.  Tyto sýry jsou ideální pro letní období a dobře se párují s lehkými bílými víny, rosé nebo dokonce i šumivými víny, která v letním období příjemně osvěží. Mladá vína, např. Beaujolais, či ovocná bílá vína, typu Sauvignon Blanc nebo Verdejo, jsou také skvělou volbou k těmto sýrům.

Vína:

Bílé víno: Sauvignon Blanc, Verdejo
Červené víno: Pinot Noir, Beaujolais
Šumivé víno: Prosecco, Cava, Frizzante růžové
 

 Parovani_cerstve syry_1

Tavené sýry

Tavené sýry, jako je například Fondue, Raclette anebo Reblochon (v receptu na Tartiflette) představují zvláštní kategorii v sýrové gastronomii, která také slouží za zmínku. Spíše než o sýry se ale v tomto případě jedná o recepty, neboť sýry prošly tepelnou úpravou. Jednotlivé recepty pocházejí z konkrétních regionů, kde jsou často součástí tradiční kuchyně, takže jejich párování s vínem může být trochu náročné. Přesto existuje pár pravidel, která nám mohou pomoc ve výběru toho správného vína. Důležité je, aby se při párování s vínem dosáhlo harmonie chutí. Jelikož Fondue, Raclette i Tartiflette jsou poměrně sytá a těžká jídla, obecně se doporučuje zvolit svěží bílé víno, které má vysoký obsah kyselin. Ideální je, pokud víno pochází z oblasti, odkud také pochází daný pokrm. Dobrým příkladem může být víno z oblasti Valais, jako je třeba Fendant. Za zkoušku ale také stojí francouzské víno Chablis anebo německý Ryzlink, které dokáží vyvážit intenzitu sýrové chuti.

Vína:

Bílé víno: Ryzlink, Chablis, Fendant  
 
Parovani_fondue
 
Nebojte se experimentovat
 
Párování sýrů a vín je fascinující a komplexní proces, který se výrazně odvíjí od individuálních chuťových preferencí. Ačkoli existují základní doporučení, jak vybírat sýry k vínu, aby se dosáhlo harmonického celku, konečný výběr je vždy silně ovlivněn osobními chutěmi. Při degustaci bychom se určitě neměli bát experimentovat, neboť můžeme narazit na kombinaci, která nás zaujme a získá naši přízeň.